• Foto: Copyright William van der Voort

Dansdialoog Making Space

dinsdag 11 april 2017

over ontwikkelingen in de publieke ruimte en de rol die je daarin als kunstenaar kunt nemen
Lezing, vragen en gesprek met dr. ir. Marc Glaudemans, Ulrika Kinn Svensson en Heleen Volman

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars ook de publieke ruimte als hun werkterrein gezien. Hedendaagse kunstenaars als Christo, Kurt Perschke, Dan Graham, Benjamin Verdonck en Dries Verhoeven verrassen ons in parken en op straten. En zo vraagt ook Fontys Dance Academy haar studenten tijdens een jaarlijks project om een week lang bewust in de publieke ruimte te werken.
 
Maar wat is die publieke ruimte eigenlijk? Staan we er in de vanzelfsprekendheid waarmee we er gebruik van maken ooit bij stil wat ze voor ons betekent? En als we de stad waarin we leven zien veranderen, verandert dan ook de betekenis van die publieke ruimte? Hoe kunnen we vandaag de dag naar die publieke ruimte kijken? Wat was het? Wat is het? Waar bewegen we naar toe? En als de publieke ruimte ons werkterrein is, welke rollen kunnen we hierin als mens en als kunstenaar dan aannemen?
 
Na een korte introductie van thema en invalshoeken door Ulrika Kinn Svensson, artistiek adviseur bij Fontys Dance Academy en Heleen Volman, artistiek leider van DansBrabant, leidt Marc Glaudemans ons vanuit zijn expertise langs deze en andere vragen.
 
DansDialoog is een samenwerking tussen Tilburg Dansstad, DansBrabant en Fontys Dance Academy. Deze editie wordt georganiseerd in de context van het Erasmus+ project Inclusive Dance: The Transferable Skills of the Dance Artist (2014-2017). Foto: copyright William van der Voort.
 
Over Marc Glaudemans
Dr.ir. Marc Glaudemans is lector Stedelijke Strategieën en deskundig op het gebied van ruimtelijke vraagstukken van middelgrote Europese steden. Omdat steden voortdurend in beweging zijn, is stedelijke ontwikkeling afhankelijk van veel verschillende partijen en factoren. Dat vraagt om strategisch en toegepast handelen. Marc Glaudemans richt zich op het ontwikkelen van concepten en op toegepast (ontwerpend) onderzoek naar transformatieopgaven in Europese steden. Hij is sinds 2004 als academiedirecteur verbonden aan de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg en studeerde architectuur aan de TU Eindhoven en promoveerde in 2000 op een onderzoek naar 18e eeuwse verstedelijking van het Amsterdamse buitengebied. Daarna was hij bij de TU Eindhoven werkzaam als universitair docent architectuurgeschiedenis en –theorie. Als onderzoeker sprak hij op tal van internationale conferenties. Hij publiceert geregeld over verstedelijkingsvraagstukken.

 

Tickets

di 11 apr, 2017
Kennismakerij - Spoorzone
Van 20:00 tot 22:00
Gratis toegang